Bestyrelsesarbejde

En moderne bestyrelse bør være sammensat af personer der dækker hele det kompetencespænd der i øvrigt opererer i virksomheden. Samtidig skal en bestyrelse bidrage aktivt til virksomhedens udvikling.

Har du en salgsekspert i din bestyrelse?

Bliver du udfordret af din bestyrelse?

Mange virksomheder opererer fortsat med "tantebestyrelser", altså bestyrelser der er sammensat af familie, venner eller husets gode revisor eller advokat. Som 'Certified professional Boardmember' kan jeg indgå i bestyrelsesarbejdet med viden om ret og pligt, samt bidrage og udfordre på det kommercielle felt. Kundefokus, salgsindsatser, markedskommunikation og forretningsforståelse er mine klare styrker i en bestyrelse.

Årsagerne til denne sammensætning kan være mange. Een af dem er at "sådan har det altid været".

Det skisma jeg ofte ser ved denne model er, at ejer og ledelse ofte ønsker at opnå højere mål, men energien i samarbejdet med bestyrelsen ofte strander i indgroede strukturer der forhindrer proaktiv udvikling af forretningen. 

En anden årsag kan være ejer/ledelsens manglende lyst og styrke til at lade sig udfordre, eller bestyrelsens begrænsede evne til at forstå leders visioner. 

Hvis ikke der sidder en person med kommercielle briller på i bestyrelsen, så er der risiko for primær fokus på de resultater der ER skabt, og derved mindre blik for det der sker og skal ske i markedet. 

Danny Bærtelsen er Certified Professional Boardmember med udmærkelser. Uddannelsen er akkrediteret af Undervisningsministeriet.

 

Jeg har lavet salgsudvikling for:

Bargroup

BarGroup består af en række selvstændige brands i bar og restaurationsbranchen.

Arrow right

Inu:IT

Grønlands største privatejede it-selskab var bevidst om et enormt uudnyttet potentiale. Se her hvad SALG&FOKUS hjalp dem med.

Arrow right

Flextek

Flextek A/S leverer komplette løsninger til den danske metalindustri med et stort program af CNC-styrede værktøjsmaskiner af høj kvalitet fra flere af verdens førende maskinproducenter.

Arrow right

City Odense

Odense Cityforening valgte at udbyde et tre-trins salgskursus til midtbyens butikker. Til at gennemføre kurset var SALG&FOKUS førstevalget.

Arrow right

"Det er ikke Hokus Pokus når salget stiger
med hjælp fra SALG&FOKUS"